Ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo grupėse į Ikimokyklinio ugdymo programą integruojama:
     - Sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC";
     - Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa;
     - Programa „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose";
     - Programa „Pienas vaikams".
   Taip pat įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo prevencinė programa „Kimochis".


Priešmokyklinio ugdymo grupėse į Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą integruojama:
     - Programa „Zipio draugai“;
     - Programa „Pienas vaikams";
     - Programa „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose";
     - Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa;
     - Sveikatos ugdymo programa „Sveikatos ABC".

   Taip pat tęsiama ilgalaikė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai".


Papildomas ugdymas

___
Folkloro ansamblis „Volungėlė“
Vadovė - Jurbarko vaikų lopšelio-darželio "Nykštukas" meninio ugdymo mokytoja Reda Pinaitienė
Užsiėmimai vyksta:

Pirmadienį - 11.30-12.00
Ketvirtadienį - 10.35-11.45

___
Kyokushin karate                                                                                           
Vadovas - Jurbarko sporto klubo "Kumite" prezidentas Artūras Enčeris
Užsiėmimai vyksta:
Pirmadienį - 15.20-15.50
Ketvirtadienį - 15.20-15.50

__
Futboliukas
Vadovas - Jurbarko sporto centro treneris Martynas Pučinskis
Užsiėmimai vyksta:
Pirmadienį - 10.30 - 11.15
Antradienį - 10.30 - 11.15
Penktadienį - 10.50 - 11.55

___
Krepšinio treniruotės
Vadovas - Jurbarko sporto centro treneris Vaidas Greičius
Užsiėmimai vyksta:
Pirmadienis - 10.50-11.20
Ketvirtadienį - 10.30-11.00

___
Robotika
Vadovas - VšĮ „Robotikos akademija" Justina Monstvilė
Užsiėmimai vyksta:
Ketvirtadienį - 14.45-15.50