Spalvos sniege

Šį kartą vaikai labai nustebo, kai visai netikėtai rado ant stalų įvairias priemones, diskutavo ką galėtų su jomis veikti. Klausimas: ar galima iš turimų priemonių sukurti mišką? Padiskutavę nusprendėme, kad miškas turi būti pasipuošęs sniegu. Vaikai planavo kaip tai padaryti, ką darys, ar stovės medžiai, iš ko padaryti sniegą, kas miške gyvena, matavo, skaičiavo, dažais spalvino gyvūnus, medžius, eglutes ir t.t. Pasiskirstė kas ką darys ir prasidėjo kūrimas. Baigus darbą, vaikai pasakojo ką sukūrė, kokia medžiagas panaudojo, kodėl taip, o ne kitaip ir ką darytų kitaip, jei dar kartą reikėtų sukurti mišką. Vaikai lengvai įsitraukė į šią veiklą. Jie ne tik stebėjosi atradimais, bet ir labai džiaugėsi: krykštavo, reiškė emocijas mimika, gestais, kalba. Veiklos metu vaikai bendradarbiavo vienas su kitu, daug klausinėjo ir patys dalinosi patirtimi, žiniomis apie gyvūnus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Ramutė Birgiolienė