Lesyklėlė kitaip....

Prasidedant mėnesiui aptariame kokių edukacijų, veiklų kitaip norėsime. Šįkart diskutavome apie gamtos saugojimo svarbą. Apie tai kokios veiklos padeda saugoti gamtą, taupyti gamtos dovanas, ką daryti ir kaip „nesipykti“ su aplinka? Kokius padarinius sukelia neatsakingas žmogaus elgesys.
Vaikai siūlė idėjas, kalbėjosi ką norėtų sukurti, kam skirti kūrybos rezultatą?
Kadangi žiema apsunkina galimybę šalia mūsų gyvenantiems paukšteliams susirasti maisto, sugalvojome daryti lesyklėlę kitaip.
Pasitelkę meninę raišką, ugdydami kūrybiškumo kompetenciją gaminome lesyklėles. Mūsų lesyklėlėms nereikėjo nei specialių įrankių, nei įgūdžių tik pirštukų miklumo. Svarbu saugu, pasiekiama, naudinga paukšteliams ir nekenksminga aplinkai.
Atlikdami veiklą ugdėme geranoriškumą, gebėjimą dalintis ir taupiai naudoti maisto likučius. Drauge padarėme išvadą, kad norime saugoti mūsų planetą, norime mokytis ir būti atsakingais vartotojais. Įsivertinome, kaip sekėsi atsakingai ir taupiai naudoti priemones.

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" priešmokyklinio ugdymo mokytoja Airina Stasaitienė.