Atsisveikinimo su darželiu šventė „Darželi, lik sveikas!“

   Gegužės 31 dieną baigėsi mokslo metai priešmokyklinių „Nykštukų“, „Spalviukų“, „Sveikuolių“ grupių vaikams. Lopšelis-darželis „Nykštukas“ išleido 47 ugdytinių laidą.
   Išleistuvės – graži, daug emocijų sukelianti šventė. Ta proga, vaikai buvo pakviesti į nepaprastą teatro ir muzikos kelionę, į Kauno valstybinį lėlių teatrą. Spektaklis „Žalias žalias obuoliukas“ savo istorija palietė kiekvieno vaiko širdelę. Vėliau ypatinga diena persikėlė į lopšelio-darželio „Nykštukas“ kiemelį. Renginio vedančioji - Kakė Makė, jaunesnieji darželio draugai kvietė kartu visus žaisti ir dovanojo koncertą. Lopšelio-darželio direktorė Irena tarė sveikinimo žodžius.  Grupėse buvo įteikti diplomai, patvirtinantys, jog vaikai baigė Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais vaikai susirinko prie šventinio stalo vaišių.
   Tai vieno etapo pabaiga, kito pradžia. Tikime, kad vaikų širdelėse visuomet plazdės gražiausi prisiminimai apie darželyje „Nykštukas“ patirtus nuotykius, draugystes, išgyvenimus ir brangius draugus.


   Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Giedrė, Dovilė, Airina, Ana, Edita, Aušra.