Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: 2022-02-03

     Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 
  Vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkė - Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja - Imeda Čeberkienė, logopedė.
Sekretorė - Edita Tutorienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
   Nariai:
Irena Bertulienė, direktorė;
Irena Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja augdymui;
Rita Pocevičiūtė, psichologo asistentė;
Imeda Čeberkienė, logopedė;
Indrė Ryliškė, logopedė;
Daiva Vabalienė, auklėtoja;
Airina Stasaiteinė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Ramutė Danielienė, dietistė.

icon Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. V-333.

icon Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo dalinis pakeitimas, 2020 m. spalio 20 d. Nr. V-315.

 

icon Vaiko gerovės komisijos 2018-2019 m. m. veiklos programa.
icon Vaiko gerovės komisijos 2017-2018 m. m. veiklos programa.
icon Vaiko gerovės komisijos metinė veiklos programa 2015 - 2016 m.m.
icon
Vaiko gerovės komisijos metinė veiklos programa 2016 - 2017 m.m.
icon Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2019 m. rugsėjis/gruodis
icon Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2020
icon Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2021 m.