Kaip atpažinti gabų vaiką?

 

   Gabumai reikšmingi vaiko asmenybei ir visuomenei. Tačiau ne visada gebame juos pastebėti ir pažinti. Norėdami geriau pažinti vaiką, atkreipkime dėmesį į šiuos požymius, būdingus gabiems vaikams.

Gabūs vaikai pasižymi:

§ smalsumu, aktyviu domėjimusi jį supančiu pasauliu;
§ lengvai ir greitai atranda ryšius, rodos, tarp visai nesusijusių dalykų;§ turi gerą atmintį, įsimena lengvai ir greitai;
§  turi daug žinių įvairiomis temomis;
§  išmoksta lengvai ir greitai, pagrindinių dalykų mokosi geriau ir greičiau nei dauguma jo bendraamžių;
§  pasižymi gerais skaitymo įgūdžiais, skaityti išmoksta dar ikimokykliniame amžiuje;
§  sklandžiai reiškia mintis raštu ir žodžiu;
§  nemėgsta mokytis mintinai;
§  žodynas platesnis ir turtingesnis nei bendraamžių;
§  sutelktai domisi kai kuriomis mokslo sritimis;
§  mėgsta kurti, išrasti, turi daug idėjų, ypatingai savo domėjimosi srityje;
§  greitai randa problemų sprendimo būdus;
§  vienus mokomuosius dalykus mėgsta labiau nei kitus;
§  pastabus, greitai pamato prieštaravimus;
§  nori tobulai atlikti užduotą darbą;
§  savo klausimais kartais glumina mokytojus ir tėvus;
§  noriai imasi naujų užduočių;
§  savarankiškai daugiau laiko skiria užduotims, kai jos susijusios su jį dominančiais dalykais;
§  užbaigia pradėtą darbą;
§  atkaklus, ryžtingai siekia tikslo, nenuleidžia rankų susidūręs su kliūtimi;
§  įsitraukęs į užduotį praranda laiko nuovoką;
§  prisiverčia dirbti ir be išorinio pastiprinimo ar vadovavimo;
§  labiau mėgsta dirbti vienas nei grupėje;
§  turi turtingą žodyną, sugebėjimą suformuluoti klausimus, sudėtingą sintaksinę struktūrą.


Kaip atpažinti gabų vaiką?

Jei jums kyla abejonių, ar vaikas turi išskirtinių gebėjimų, pabandykite atidžiau pastebėti jį įvairioje veikloje. Gabiems vaikams paprastai yra būdinga tam tikros savybės ir bruožai.


Kaip lavinti gabų vaiką?

Turimus gebėjimus tinkamai realizuoja tie vaikai, kurių šeimos juos stimuliuoja, nukreipia tinkama linkme, palaiko ir pastiprina už parodytus gabumus. Lavinant gabų vaiką reikia:

§ suteikti galimybę įvairiems tyrinėjimams;
§ suteikti galimybę pasirinkti domėjimosi sritį ir giliau ją tyrinėti;
§ suteikti galimybę įsisavinti ir plėsti žinias bei įgūdžius jo paties tempu;
§ parodytus gebėjimus nukreipti tinkama linkme ir paskatinti;
§ paaiškinti vaikui, ką reiškia būti gabiu;
§ priimti vaiką tokį, koks jis yra;
§ domėtis vaiko talentu ir teikti jam didelę paramą;
§ puoselėti vertybes ir elgesį, kuris būdingas su konkrečiu talentu susijusiose srityse;
§ nesitikėti ir nereikalauti, kad vaikas bus gabus visose srityse;
§ skatinti dalyvauti renginiuose, kuriuose vaikas galėtų atskleisti savo gabumus.