Kaip gi reikėtų pradėti mokyti skaityti, kad po to nereikėtų „permokyti“?

Atnaujinta: 2013-10-09

 

 

   Dažnai vaikai ateina į mokyklą jau mokėdami skaityti. Jie pažįsta raideles ir pradeda skaityti. Tačiau gana dažnai pasitaiko atvejų, kai vaikai būna išmokyti skaityti paraidžiui. Tai reiškia, kad vaikas iš pradžių garsiai arba galvoje išvardina visas raides žodyje, o po to bando sudėti iš jų žodį.
Tokio mokymosi būdo blogybė yra tame, kad vaikas išmokomas tokio raidžių skambėjimo, kaip jos yra tariamos abėcėlėje, o ne tokio, kaip jos skamba žodyje.
Pvz. žodyje „stalas“ vaikas taria „es-t-a-el-a-es“... ir pan. Apie tai, kad mes skaitome ir rašome raides, o girdime ir ištariame garsus, žino toli gražu ne visi tėvai.    
Kaip to išvengti?

Nupirkite vaikui ryškią abėcėlę paveikslėliuose arba kaladėles su raidėmis. Paprasčiausiai vardinkite raides, o jis tegul kartoja paskui Jus. Tik tarkite ne raidžių pavadinimus pvz. „em“,, „en“, „ša“, o garsus „m“, „n“, „š“.

Pradžiai pakanka išmokti 8-10 raidžių, iš kurių galima sudaryti pačius paprasčiausius žodžius: „aš“, „bala“, „katė“ ir t.t.

Kad mažyliui būtų lengviau prisiminti raides, kartu su juo sugalvokite į ką jos gali būti panašios. Pavyzdžiui, raidė „C“ panaši į mėnulį, raidė „O“ į ratą ir pan. Tegul vaikas pats pasirenka atitikimus.

Galima įsiminti raides, panaudojant garsų imitavimą – pvz., „Kaip urzgia tigras?“ – R-r-r! „Kaip šlama lapai?“ – Š-š-š!

Raidžių „įgarsinimui“ gerai tinka žaidimas „Parink atitikmenis“:
Jūs rodote vaikui paveikslėlius su įvairių žvėrelių, paukščių atvaizdais ir paveikslėlius su daiktais. Kiekvienam gyvūnui prašote parinkti daiktą, kuris prasideda iš tos pačios raidės. Pvz., katinui – kvadratą, meškinui – medį ir t.t

Geresniam raidžių įsiminimui, jas galima konstruoti iš plastilino, virvės, pagaliukų, sagų ir pan. Pramokus raidžių, vaiką reikia pradėti mokyti skaityti skiemenimis. Stenkitės parinkti žodžius taip, kad jie būtų panašūs pagal skambesį, bet skirtųsi viena ar keliomis raidėmis, kirčiu ir pan.

Po to, kai vaikas išmoksta skaityti skiemenimis, galima pradėti skaityti sakiniais ir nesudėtingais tekstais. Skaitant reikia laikytis kai kurių taisyklių:

• Sekite, kad skiemenys žodžiuose skaitytųsi sklandžiai.
• Neleiskite pačiam vaikui sugalvoti galūnių.
• Skaitinių tekstų šriftas turi būti pakankamai stambus.
• Sakiniai ir žodžiai turi būti pakankamai paprastos struktūros.
• Siužetas turi būti vaikui įdomus.
• Tikrinkite, ar vaikas supranta skaitomą tekstą.
• Mokykite vaiką po kiekvieno perskaityto sakinio daryti pauzes.
• Palaipsniui pereikite prie išraiškingo teksto skaitymo (jei vaikas jau skaito pakankamai greitai).

Būtų labai gerai, kad Jūsų namuose visada būtų daug gražių spalvingų vaikiškų knygų. Vartykite jas kartu su vaiku. Pačiose įdomiausiose vietose pasistenkite sustoti. Tada Jūsų skaitytojas greičiausiai norės sužinoti, o kas gi buvo po to.

 

Sėkmingo ir žaismingo skaitymo!
Logopedė Imeda Čeberkienė