Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Informacija apie gautas paramos lėšas ir jų panaudojimą

foto 1 1462277010    Lopšelio-darželio „Nykštukas“ paramos sąskaiton 2017 metų lapkričio mėnesį gauta 2562,88 eurai 2% gyventojų pajamų mokesčio. Iš kitų šaltinių gauta 849,04 eurų. Lėšų panaudojimo klausimą svarstysime mokyklos taryboje, ir priėmus sprendimą dėl lėšų panaudojimo, pateiksiu informaciją.
    Nuoširdžiai dėkoju visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui. Kviečiu visus pasinaudoti suteikta galimybe patiems spręsti, kam skirti 2 % savo pajamų mokesčio ir skirti juos lopšeliui-darželiui ir ateinančiais metais. Jūsų visų geranoriškumas ir parama leis sudaryti jaukesnes, geresnes sąlygas mažiesiems lopšelio-darželio ugdytiniams.
                                        Pagarbiai, direktorė Irena Bertulienė