Respublikinė akcija „Judrūs vaikai – gamtos vaikai“

Paskelbta: 2022-04-25

 Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė