„Saulės zuikučiai"

 02 gr

     Jau antri metai, kai rugsėjo mėnesį susirinko į grupę „Saulės zuikučiai“. Grupę lanko 20 vaikučių: dešimt mergaičių ir dešimt berniukų. Esame linksmi, išradingi, žingeidūs ir smalsūs vaikučiai. Vaikučius globoja ir ugdo grupės auklėtojos: Nijolė Mačiulienė, Aušra Janušauskienė, auklėtojos padėjėja Viktorija Dirginčienė. Prie ugdymo prisideda ir Remigija Bendžaitienė.