„Boružiukai"

   
44628886 2181998818735239 6640752036482646016 n1

„Boružiukų“ grupę lanko nuostabūs, tyrinėjantys, viską norintys patys išbandyti lopšelio grupės ugdytiniai.
15 mažylių (7 mergaites ir 8 berniukus) ugdo ir globoja auklėtojos Dalia ir Inga, bei auklėtojos padėjėja Edita.

„Drugeliai"

7 pagrindine   

MES, MERGYTĖS IR BERNIUKAI, ESAME DRUGELIAI.

ŽAIDŽIAM, ŠOKAM IR DAINUOJAM, MANKŠTĄ DAROM IR BĖGIOJAM.

MŪSŲ NUOTAIKA PUIKI, NES DRUGELIAI MES VISI.

     RUGSĖJO PRADŽIOJE GRUPĖ PRISIPILDĖ TRIMETUKAIS VAIKUČIAIS: 11 BERNIUKŲ IR 9 MERGAITĖMIS. SU UGDYTINIAIS PASIRUOŠUSIOS DRAUGAUTI IR DIRBTI AUKLĖTOJOS DAIVA IR AUŠRA, PADĖJĖJA MARYTĖ.

 

„Giliukai"

giliukai8
Mes „Giliukai“, mes tvirti,
Augsim stiprūs ir greiti.
Mes išleisim šakeles
Ir dainuosim daineles.

    Sveiki! Mes esame dvidešimt vienas giliukas. Grupę lankome pirmus metus. Susipažinsime, susidraugausime ir tapsime tikrais draugais. Mes linksmi, smalsūs, draugiški, darbštūs, kartais pašėlę. Kiekvieną rytą su džiaugsmu keliaujame į darželį, kur mūsų laukia, ugdo ir mumis rūpinasi auklėtojos Jolita Treinienė ir Kristina Sotikova bei auklėtojų padėjėjos Ilona Mencienė, Eglė Simonavičienė ir Gintarė Mačiulienė.
    Tikrai žinome, kad giliukai – ąžuolo vaikai – auga sveiki, stiprūs, tvirti, kaip jų protėviai. Mes stengiamės daug mankštintis, sportuoti, treniruotis, kad užaugę virstume tikrais ąžuolais. Dar labai mėgstame šokti, dainuoti, piešti, lipdyti, pasakų klausyti ir sekti, vaidinti ir, žinoma, žaisti. Vakare, po visų dienos darbelių, skubame į namučius, kad rytoj iš ryto ir vėl, pailsėję, žvalūs, galėtume grįžti į žinių, žaidimų, atradimų, pasakų karalystę...

„Kodėlčiukai"

kodelciukai8

Mes vaikiukai Kodėlčiukai,
Gyvenam daržely.
Viską norim sužinoti,
Čia visiems mums gera...

    ,,Kodėčiukų‘‘ grupę lanko 20 vaikai: 11 mergaičių ir 9 berniukai. Vaikučius grupėje ugdo, auklėja ir globoja auklėtojos Ramutė Birgiolienė, Vilma Rimkienė ir jų padėjėjos Inga Januškienė, Gintarė Mačiulienė, Živilė Mockaitienė. Mažieji ,,Kodėlčiukai‘‘ čia ieško ir atranda atsakymus į klausimus: Kodėl žvaigždelės danguj neskraido? Kodėl bitelės medų vis laižo? Kodėl paukšteliai žiemą nečiulba? Kodėl žuvytės dainuot nemoka?‘‘...

 

„Pelėdžiukai"

peledziukai

Pelėdžiukai mes maži
Susirinkom vėl visi,
Žaidžiam, šokam, išdykaujam
Ir visi gražiai draugaujam.

  Kiekvieną rytą mus pasitinka auklėtojos Sayda Ambrazaitienė, Kristina Sotikova ir auklėtojos padėjėja Lina Stankaitienė.

„Saulės zuikučiai"

 

 

Jau antri metai, kai rugsėjo mėnesį susirinko į grupę „Saulės zuikučiai“. Grupę lanko 20 vaikučių: dešimt mergaičių ir dešimt berniukų. Esame linksmi, išradingi, žingeidūs ir smalsūs vaikučiai. Vaikučius globoja ir ugdo grupės auklėtojos: Nijolė Mačiulienė, Aušra Janušauskienė, auklėtojos padėjėja Viktorija Dirginčienė. Prie ugdymo prisideda ir Remigija Bendžaitienė.

„Spinduliukai"

spinduliukai8Sveiki! Sveiki!
Mes esam SPINDULIUKAI – linksmi, maži vaikučiai.
Saulutei vos nušvitus
Mes bėgam į darželį.
Linksmas dainas dainuojam
Ir žaidžiam, ir sportuojam...
Nors esame maži, bet darbeliai dideli... O visus darbelius dirbame kartu su auklėtojomis Laimute Nagrockiene ir Airina Stasaitiene, auklėtojų padėjėja Vilija Markšaitiene.
Mūsų daug – 20 SPINDULIUKŲ.
Gera čia pas mus visiems
Ir mažiems, ir dideliems.
Prašome ir Jus užeit
                                                                                                            Pasišildyt SPINDULIAIS.

„Vyturiukai"

vyturiukai8      Pavasarį pirmas į gimtinę parskrenda vyturys. Jo skambi giesmelė žadina įšalusią žemę ir pripildo mūsų širdis džiaugsmingo pavasario laukimo...
     „Vyturiukų” grupę lanko 20 vaikučių: 10 mergaičių ir 10 berniukų. Mūsų grupės vaikučiai, kaip tie vyturiukai, nuo ankstyvo ryto džiugina linksmu čiauškėjimu, skambiu juoku, dainelėmis, darbeliais, žaidimais. Kartu su Vyturiukais nenuobodžiauja ir jų auklėtojos Jūratė Anuškevičienė ir Sigita Gerulaitienė ir jų padėjėjos Radutė Ragickienė ir Birutė Juškienė.

 

 

„Zuikučiai"

zuikuciai8

Mes, zuikučiai, mes maži

Šokinėjame linksmi.

Strikt-pastrikt,

Strikt-pastrikt,

Uodegėlėm krypt.

Nors darželyje mažiausi – 

Esam patys įdomiausi!

    Mes esame 15 vaikučių: aštuonios mergaitės ir septyni berniukai. Auklėtojų Genovaitės ir Ingos bei jų padėjėjos Nijolės pagalba mes atrandame įdomių žaislų, pasakų pasaulį, jaučiamės saugūs ir mylimi.