Augu tarp kitų

 

   Socializacija yra svarbus vaiko asmenybės formavimosi procesas. Nors šis procesas prasideda nuo gimimo ir tęsiasi suaugus, ankstyvos vaikystės laikotarpis yra itin svarbus vaiko socializacijai: pradėję lankyti darželį, vaikai tampa tam tikros grupės nariais ir turi išmokti priimti kitų grupės narių elgesį, norus bei nuotaikas. Deramas socialus elgesys iš vaiko taip pat reikalauja atidėti arba slopinti impulsų patenkinimą, savanoriškai kontroliuoti savo elgesį, siekiant laikytis taisyklių. Vaikui to išmokti yra gana sunku, todėl reikalinga tėvų pagalba. Kasdienis tėvų elgesys veikia vaiko asmenybę bei psichologinių problemų tikimybę. Svarbiausia yra tai, kaip tėvai parodo vaikams savo meilę, kokias drausminimo technikas naudoja ir kokius elgesio modelius demonstruoja.

Ko vaikas turi išmokti namuose:

  • atpažinti ir susidoroti su savo emocijomis;
  • gerbti kitus, jų erdvę ir turtą;
  • pasitikėti savimi, gerbti save;
  • būti geru kitiems;
  • problemų ir konfliktų sprendimo;
  • savarankiškumo.

   Vaikas mokosi pažinti emocijas girdėdamas, kaip tėvai įvardina jo paties jausmus: „Matau, tu pyksti, nes sesuo sulaužė tavo žaisliuką“. Tėvai taip pat parodo kryptį, kaip vaikui susitvarkyti su emocijomis: „Mums nepatinka, kad muši sesę, kai esi piktas. Jei esi nusiminęs, pasakyk sesei, jog tau nepatiko, kad ji sugadino tavo žaislą“.

   Mokymasis sutarti tarpusavyje su broliais ir sesėmis namuose yra socialaus elgesio už namų sienų pagrindas. Gerbti vieniems kitus reiškia: išklausyti kito šeimos nario nuomonę, priimti kito jausmus ir norus, rodyti pasitikėjimą kito gebėjimu įveikti kylančius sunkumus.

   Gerumo išmokyti galima savo pavyzdžiu: tėvų nuoširdus geras žodis, netikėtai pasiūlytas saldainis ar nupirktas balionėlis palies vaiko širdį ir parodys jam, kad būti geram yra kažkas ypatingo.

   Vaikų tarpusavio nesutarimus namuose išspręsti sugeba patys vaikai. Tėvams įsikišti reikia tik prireikus išvengti kūno sužalojimo. Vaikai, patys spręsdami tarpusavio konfliktus, taps stipresni ir įgaus supratimą, kaip tvarkytis panašiose situacijose už namų ribų.

   Puoselėti vaiko savarankiškumą reiškia nedaryti už vaiką to, ką gali padaryti jis pats. Užtikrinus saugią aplinką, vaikas pats gali nusiplauti rankas, susitvarkyti žaislus, nešvarius drabužius nunešti į nešvarių drabužių krepšį ir pan. Galbūt tuos svarbius darbus jis atliks ne taip greitai, bet atliks pats.

Pagrindiniai 5 socialiniai įgūdžiai reikalingi darželyje:
      - Taisyklės ir ribos. Jei namuose esate įvedę keletą taisyklių, kurių laikosi visa šeima, vaikui bus lengviau matant, kad darželyje taip pat yra panašios taisyklės. 
      - Dalinimasis ir laukimas savo eilės. Dalinkitės namuose viską: darbus, saldainius; pabrėžkite, kad laukiate savo eilės paskaityti laikraštį ar pasinaudoti vonia.
      - Žaidimas kartu su kitais. Žaiskite kartu visa šeima, gerbkite vaiko sumanymus, nekritikuokite jo idėjų.
     - Kiti suaugę bei vaikai taip pat turi jausmus. Neslėpkite savo nuotaikos: jei esate liūdnas, paaiškinkite vaikams, kas jus nuliūdino. Žaisdami demonstruokite, kad jums nepatinka, jai vaikas sugriovė jūsų statomą bokštą.
      - Atsiskyrimas. Sudarykite sąlygas vaikui kurį laiką praleisti atskirai nuo jūsų saugioje aplinkoje. Vaikas įsitikins, kad jūs niekur nedingstate, kad visada sugrįžtate.
       O svarbiausia: kasdien praleiskite truputį laiko vien tik su savo vaiku, leisdami jam pasipasakoti savo patyrimus, ir kiekvieną dieną pasakykite jam, koks jis yra jums brangus.

Lopšelio – darželio „Nykštukas“ psichologė Rita Pocevičiūtė