Ruošiantis tapti pirmaklasiu...

 

 

   Kūdikystė baigiasi labai greitai. Atrodo, prabėgo tik akimirka, o vaikui jau metas į mokyklą – į tokią triukšmingą vietą, kur ne visi vaikai malonūs ir draugiški, kur Jūsų vaikas turės ramiai ir tyliai sėdėti bei dirbti, nesulaukdamas nuolatinio dėmesio ar pagyrų. Tai bus nelengva. Todėl Jūs turite padėti savo mažyliui tam pasiruošti.


Padėkite nepasimesti nepažįstamų žmonių grupėje ir ištverti minioje:

 • mokykite vaiką užmegzti kontaktą su nepažįstamais žmonėmis: apsipirkti, ko nors paklausti, paprašyti;

 • pasivaikščiojimų metu kalbėkitės su žmonėmis;

 • nevenkite lankytis triukšmingose vietose, kur daug žmonių;

 • skatinkite dalintis žaislais su kitais vaikais.

Sudarykite sąlygas dirbti tik retsykiais sulaukiant pagyrimo:

 • pradinukui neturėtų reikėti nuolatinio skatinimo;

 • mokykite vaiką pačiam savarankiškai įvertinti savo darbą, nelaukiant pritarimo iš šalies;

 • girkite vaiką skirtingais veiklos momentais: vieną kartą – kai jis pradeda piešti, kitą kartą – kai artėja prie pabaigos;

 • girkite vaiką už pasiektą rezultatą, o ne už kiekvieną veiksmą.

Mokykite nurimti ir tyliai sėdėti:

 • žaisti susikaupimo reikalaujančius žaidimus: piešti, lipdyti, karpyti;

 • leiskite patirti, kad kurį laiką pabuvus ramiai, ateis ir „triukšmabimo valanda“;

 • laukti savo eilės;

 • baigti pradėtą darbą;

 • valgant sėdėti prie stalo.

Mokykite vaiką pasirengti permainoms ir ištverti išsiskyrimą su mylimais žmonėmis:

 • leiskite savarankiškai žaisti sode arba namuose;

 • žaisti su kitu vaiku jo namuose;

 • pasilikti su globojančiais asmenimis, kai Jūsų nėra;

 • savarankiškai nueiti į darželį.

Mokykite nepalūžti kritikuojamam:

 • girkite vaiką, kad jis pajustų savo vertę;

 • padėkite jam suprasti, kad sunkumai ateina ir praeina, o Jūs jį visada mylėsite;

 • ugdykite vaiko savikontrolę ir palankų nusiteikimą kitų atžvilgiu.

Skatinkite vaiko iniciatyvumą ir savarankiškumą:

 • tegul vaikas pats pasiima žaislus ir po žaidimo juos sutvarko;

 • leiskite pačiam praustis ir rengtis.

Skatinkite žodžiais reikšti poreikius:

 • padėkite ir suteikite galimybę pasakyti savo norus;

 • skatinkite jį papasakoti dienos įspūdžius;

 • išlaukite, kol jis pats paprašys, nors ir žinote, ko jis nori;

 • atsižvelkite į jo prašymus;

 • žodžiais, o ne blogu elgesiu ar ašaromis išreikšti savo norus.

Stiprinkite vaiko pasitikėjimą savimi:

Vaikas turi pajusti, kad mokymasis – rimta veikla, už kurios sėkmę bus atsakingas jis pats. Tai - rimtas įpareigojimas vaikui, jį turi lydėti Jūsų palaikymas ir pasitikėjimas, kad „jis pajėgs, sugebės“.