Darželis ar namų aplinka?

 

 

   Kai vaikui sukanka vieneri ar šiek tiek daugiau metų, dažniausiai susimąstome, kas jam geriau – lankyti darželį ar ne ? Bijome išsiskyrimo ašarų, abejojame, ar auklėtoja skirs mažyliui tiek dėmesio ir meilės, kiek skiriame mes, tėveliai, svarstome, ar jis augs ir judės taip sparčiai, kaip ir namų aplinkoje.  Ikimokyklinio ugdymo specialistai pateikia daugybę argumentų, lengvai išsklaidančių šias abejones, įrodančias, kad darželio lankymas praturtina vaikystę.

 

Pirmas argumentas
PLATESNĖ IR ĮVAIRESNĖ SOCIALINĖ APLINKA SKATINA SMEGENŲ RAIDĄ

   Tyrimais nustatyta, kad turtinga socialinė aplinka – emociniai ryšiai, bendravimas, poveikis vienas kitam – turi įtaką smegenų augimui ir vystymuisi, gabumu prielaidų formavimuisi  visą ikimokyklinės vaikystės laikotarpį. Iki trijų metų vaikui labai svarbūs ryšiai su tėvais ir kitais šeimos nariais, sulaukus trijų – būtinas bendravimas su kitais vaikais grupėje, praturtinantis ir išplečiantis vaiko emocinius ryšius, suteikiantis galimybę daugiau bendrauti.

 

Antras argumentas
DARŽELYJE SUKURIAMOS PALANKESNĖS SĄLYGOS VAIKO GABUMŲ PRIELAIDOMS SUSIDARYTI

   Šiuo metu visiškai įrodyta, kad įvairios vaiko gabumų prielaidos ikimokykliniame amžiuje vis dar formuojasi. Ne kiekvienoje šeimoje tėvai yra gabūs ir muzikai, ir dailei, ir vaidybai, ir meniniams judesiams, ir techninei kūrybai, todėl vienos ar kitos srities vaiko gebėjimų prielaidos nesiplėtoja taip sparčiai, kaip galėtų. Jeigu tėvai vaiką leidžia į darželį, mažylis anksti pradeda dalyvauti įvairioje veikloje, todėl lavinamos visos gabumų prielaidos.

 

Trečias argumentas

AUKLĖTOJOS GRUPĖJE SUDARO VAIKUI NATŪRALIAS GYVENIMO SĄLYGAS BEI KURIA UGDYMOSI SITUACIJAS

   Vaikas – tai nenuilstanti, iš savo patirties besimokanti, pati save kurianti „mašina”. Darželio pedagogai gerai išmano vaiko patirties kaupimo būdus ir geba juos papildyti kitais, mažyliui priimtinais, jo prigimtį atitinkančiais bei ugdymąsi praturtinančiais būdais, tokiais kaip naujos idėjos išbandymas, eksperimentavimas, problemų sprendimas ir kt.

 

Ketvirtas argumentas

DARŽELYJE VAIKAS TURI ŽAIDIMO DRAUGŲ

   Ikimokykliniai metai – vaiko žaidimo metai. Bendri žaidimai su kitais panašaus amžiaus vaikais mažyliui ypač svarbūs. Grupėje visada galima surasti mėgstamą žaidimų draugą. Užmegzdami draugystę, vaikai ieško būdų tyrinėti savo ir kito panašumus, skirtumus, derinti veiksmus, keistis informacija, žaisti bendrus žaidimus, sėkmingai spręsti konfliktus, kad galėtų geriau tęsti bendrą žaidimą.

 

 

KODĖL KAI KURIE VAIKAI SUNKIAI PRIPRANTA PRIE LOPŠELIO – DARŽELIO SĄLYGŲ

   Lopšelinio amžiaus mažyliui sunku atsiskirti nuo mamos. Tai viena iš pagrindinių sunkios adaptacijos priežasčių. Kita priežastis - trečiaisiais gyvenimo metais išryškėjantis mažylių "atkaklumo periodas", suvokęs savąjį „aš" vaikas kaip galėdamas stengiasi savarankiškai tenkinti poreikius, pats sprendžia ką ir kaip veikti. Suaugusieji dažnai nekreipia dėmesio į padidėjusias vaiko galimybes, varžo jo aktyvumą, o vaikas visaip rodo negatyvų požiūrį į suaugusiojo reikalavimus, būna neklusnūs, net užsispyrę, atkakliai viską neigia. Tokiu atveju nereiktų vaiką bausti, o duoti jam elementarių įpareigojimų, veiklos užduočių. Savitarpio santykių sunkumai greitai įveikiami, jei teisingai įvertinama vaiko galimybės ir sudaromos sąlygos savarankiškai veikti, pamažu padedant prisitaikyti prie naujos aplinkos.

 

 

JEI RUOŠIATĖS VAIKĄ LEISTI Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

• Negąsdinkime vaiko darželiu (neklausysi, nevalgysi – vesiu į darželį ir pan.)

• Neparodykite vaikui išankstinio nuogąstavimo, nespėliokite kaip vaikui seksis darželyje (sirgs, verks, nevalgys ir pan.) jam girdint, nes jūsų nusiklausęs jis taip ir stengsis daryti.

• Nusiteikite patys išsiskyrimui su vaiku. Stenkitės, kad vaikas nepajustų jūsų nerimo, nepamatytų jūsų ašarų. Tai apsunkins jūsų išsiskyrimą su vaiku. Šeimoje turite būti vieninga nuomonės dėl darželio: jei vaikas pajus, kad tėvų nuomonė išsiskiria, jis bandys išgauti vieno iš tėvų palankumą.

• Įvairius vaiko gyvenimo, elgesio, maitinimosi klausimus su auklėtoja aptarkite vaikui negirdint.

• Neaptarinėkite šeimoje, su draugais vaiko elgesio, jo reakcijos į aplinkos pasikeitimą vaikui girdint. Tai galite daryti, jei kalbate apie tai, kaip jūsų mažylis puikiai jaučiasi, gerai valgo, išmoko pats valgyti ir pan.

• Prieš leisdami vaiką į darželį, nuteikite jį būsimiems pasikeitimams, sužinokite, kokiomis sąlygomis jis bus darželyje, apsilankykite su mažyliu iki pradedant jį lankyti, pabūkite kartu su juo.

• Jei vaikas trimetis, galite jam paaiškinti, kad jums reikia eiti į darbą, uždirbti pinigėlių vaiko žaisliukams ir panašiai, kad darželis yra vaiko „darbiukas", jis čia „dirbs". Vakare pasakokite vaikui apie savo darbą, klausinėkite, kaip sekėsi jam, ką veikė.

• Jei palikę mažylį labai nerimaujate, jums sunku dirbti, vis galvojate apie savo paliktą atžalą, paskambinkite darželio administracijai ar grupės pedagogams ir sužinosite, kaip jaučiasi jūsų mažylis. Vaikai, atsiskirdami su tėvais, ryte kartais bando juos paveikti ašaromis.