DĖMESIO SVARBI INFORMACIJA

D Ė M E S I O !

Nuo 2020 m. rugsėjo 25 d.

       VYKSTANT UGDYMO PROCESUI PAŠALINIAI ASMENYS Į ĮSTAIGĄ NEĮLEIDŽIAMI, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI JIE PALYDI / PASITINKA VAIKUS, TEIKIA PASLAUGAS, BŪTINAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI AR VYKDO VALSTYBINES FUNKCIJAS.

 

 

RŪPIMAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE                      TEL. (8 447) 72 297.

 

 

 

 

 

SVARBI   INFORMACIJA   TĖVAMS (GLOBĖJAMS),   DARBUOTOJAMS

Nuo 2020 m. rugsėjo 25 d.

  • Asmenims, atlydintiems / pasiimantiems vaikus ir turintiems teisę įeiti į įstaigą ugdymo proceso metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.).
  • Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
  • Laikykitės saugaus 2 metrų atstumo nuo kito asmens.
  • Būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo ir kt.).
  • Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37.3°C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz.: kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į įstaigą nepriimami.