Ugdymo procesas nuotoliniu būdu

    Nuo 2020 m. kovo 30 d.  ugdymo procesas Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ pradėtas organizuoti nuotoliniu būdu. Nuotolinis ugdymas teikiamas siekiant įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pateikiant ugdymo turinį kiekvienai grupei per patogiausią joms pasirinktą virtualią aplinką: grupių Facebook, Facebook Messenger, el paštu, telefonu ir kt. Ugdymo turinį sudaro įvairi ugdomoji medžiaga (internetinės nuorodos, video medžiaga, audio įrašai, tekstai ar įvairios pedagogų kurtos užduotys ir kt.), skirta lavinti įvairias vaikų  sritis: tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, ,meninio ugdymo, skaičiavimo ir matavimo, smulkiąją motoriką ir kt. Lopšelio-darželio pedagogai dirba naudodami kompiuterinį programą „Mūsų darželis“.
    Įgyvendinant  nuotolinį ugdymą labai svarbus bendradarbiavimas su šeima, tad grupių pedagogai laukia tėvelių grįžtamojo ryšio apie įgyvendintą ugdymo turinį šiomis priemonėmis: el. paštu, Facebook uždarose grupių, Facebook Messenger erdvėse.
    Logopedo pagalba vyksta paskiriant individualias užduotis, nurodant soc. Medijų nuorodas ir siunčiant į tėvelių el. paštus. Veikla planuojama ir logopedo pagalba teikiama vaikams, kuriems reikalinga specialioji pagalba. Ugdymo(si) eiga ir rezultatai aptariami el. laiškais, telefonu.
    Psichologo darbas vyksta siunčiant individualias užduotis ugdytinių tėvams elektroniniu paštu, kitomis, su tėvais sutartomis priemonėmis, bendraujant telefonu. Pateikiama aktuali šiam laikotarpiui psichologinė medžiaga, rekomendacijos ir kt. darbuotojams, ugdytinių tėvams  įstaigos internetinėje svetainėje.
    Pedagogų, administracijos bendravimas vyksta naudojantis Microsoft Office 365 platforma.

    Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė