Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Jūsų parama lopšeliui-darželiui „Nykštukas“


   Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro.
  Patogiausiais būdas - kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 % pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti Forma FR0512. Arba Jūs galite tai atlikti elektroniniu būdu https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx 
  Duomenys, reikalingi formos FR0512 pildymui:
 * 1 laukelyje - pildančio asmens kodas;
 * 2 laukelyje - pildančio asmens telefono numeris;
 * 3V laukelyje - pildančio asmens vardas;
 * 3P laukelyje - pildančio asmens pavardė;
 * 4 laukelyje - pildančio asmens adresas;
 * 5 laukelyje - įrašykite mokestinis laikotarpis (praėję metai);
 * 6S laukelyje - žymėkite ženklu „x";
 * E1 laukelyje - įrašykite skaičių 2;
 * E2 laukelyje - įrašykite įstaigos kodą 190916264;
 * E4 laukelyje - 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčio dalį darželiui;
 * E5 laukelyje - užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo metų, įrašytų 5 laukelyje.
 Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais:
1. Įteiktas tiesiogiai mokesčių administratoriui.
2. Išsiūstas paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
3. Išsiūstas elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartisgyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir parašymą FR0512 versija 04 pateikti internetu.

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad remiate ir ketinate toliau remti Jurbarko vaikų lopšelį-darželį „Nykštukas“ pervesdami 2 proc. paramą!
                                                                                                                            Pagarbiai, direktorė I. Bertulienė