Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Lopšelyje-darželyje pradėta įgyvendinti socialinio – emocinio intelekto ugdymo programa – KIMOCHIS


     Kimočiai – žaislai turintys skirtingus charakterius. Spalvingi Kimočių charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšnakojė. Šiais žaislais siekiama su vaikais kalbėtis apie jausmus. Vaidindami, žaisdami su kimočiais vaikai su pedagogėmis linksmai ir žaismingai pažins jausmų pasaulį. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdysis pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti.
    Įstaigos pedagogai atsakingai atsižvelgė į emocinio ugdymo programos „Kimochi“ integravimą į ugdomąjį procesą. Jie išklausė seminarą „Socialinių- emocinių įgūdžių lavinimas per žaidimą su Kimochis žaislais“. Seminaro metu įgytos kompetencijos pagilino pedagogų žinias, paskatino juos sąlytyje su šeima pažvelgti dar giliau į vaiko emocinį ugdymą.
    Vaikai - maži stebuklai... Pasiklydę, išdykę, gražūs, bet jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir pastangų būti pažinti ir suprasti. Padėkime vaikui augti, pažinti save ir kitus, supančią aplinką, mokykime jį socialinių įgūdžių ir emocinio išprusimo!

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė