Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Programa „Užgavėnių tradicijos, papročiai ir kaukės“


Tikslas: Ikimokyklinio ugdymo ir pradinių klasių pedagogus supažindinti su Užgavėnių tradicijomis ir papročiais, išmokyti pasigaminti kaukę papjė-mašė technika.
Uždaviniai:
- suvokti etninę kultūrą kaip nuolat atsinaujinantį reiškinį, pasireiškiantį įvairiais būdais (pasaulėžiūra, mitologija, liaudies žinija, papročiais, apeigomis, tautosaka, liaudies muzika, šokiais ir žaidimais ir kt.), šioje įvairovėje sugebėtų atsirinkti nepraradusias aktualumo vertybes.
- pažinti ir vertinti savo tautos, gyvenamosios vietovės ir visos šalies tradicinę kultūrą, jos ypatybes ir raidą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, ugdytųsi pagarbą kitų tautų tradicijoms.
- įgyti etnokultūrinės raiškos gebėjimų, suvokti liaudies kūrybos, tradicinių amatų ir kitų raiškos kūrybinį pradą, nuolatinę kaitą tęsiant tradicijas.
- sąmoningai puoselėti savo tautos ir krašto etnokultūrines tradicijas šeimoje, bendruomenėje, kūrybiškai pritaikyti savo etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime.
- jausti atsakomybę dėl savo tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių likimo, jų puoselėjimo ir išsaugojimo ateinančioms kartoms.

Lektorė/programos sudarytoja, Rūta Galinskienė, Šakių rajono sav. Sintautų pagrindinė mokykla ikimokyklinio ugdymo skyrius „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.