Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Informacija apie gautas paramos lėšas ir jų panaudojimą

    Lopšelio-darželio „Nykštukas“ paramos sąskaiton 2016 metų lapkričio mėnesį gauta 2832 eurai 2% gyventojų pajamų mokesčio. Turėjome paramos lėšų, gautų iš kitų šaltinių (1600 eurų). 2016 metais paramos lėšos panaudotos sekančiai: sporto salės įrengimui - 2500 eurų, roletams grupėse - 1500 eurų, saugos juostoms ant laiptų - 162 eurai, pirmos pagalbos rinkiniams grupėse – 100 eurų, augalams lopšelio lauko aikštelėje – 170 eurų.
    Nuoširdžiai dėkoju visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio lopšeliui-darželiui. Kviečiu visus pasinaudoti suteikta galimybe patiems spręsti, kam skirti 2 % savo pajamų mokesčio ir skirti juos lopšeliui-darželiui ir ateinančiais metais. Jūsų visų geranoriškumas ir parama leis sudaryti jaukesnes, geresnes sąlygas mažiesiems lopšelio-darželio ugdytiniams.
    Pagarbiai, direktorė Irena Bertulienė