Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Seminaras „Kalbos ugdymo modelio įgyvendinimo patirties sklaida“

   Mūsų įstaigos auklėtojos buvo parengusios aplankus, kuriuose buvo užfiksuotos įvairios ugdytinių veiklos, džiugios projekto akimirkos, įgyvendinant kalbos ugdymo modelį. Pristatant stendinius pranešimus, pedagogės džiaugėsi vaikų pasiekimais tariant garsus, jų kūrybiškumu, patiriama sėkme, kuri kelia ugdytinių motyvaciją. Vis aktyviau įstaigos veiklose dalyvauja ir tėvai, vystosi glaudesnis tėvų, pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas. Ieškant įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų bei metodų, tobulėja ir pačių pedagogių kompetencija.
   Stebėdamos darželio edukacines aplinkas, kurias pristatė direktorė Irena Bertulienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė, viešnios iš Klaipėdos ir Tauragės tarpusavyje tarėsi su kokiomis idėjomis ir žiniomis pasidalins grįžusios į savo ugdymo įstaigas. Tai jau trečias seminaras, kuriame projekto “Vaiko kelias į gražią kalbą” dalyvės dalijasi praktiniais kalbos prevencijos būdais, mokosi vienos iš kitų.
  Logopedė Imeda Čeberkienė