Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Informacija tėvams, kurių vaikai lankys lopšelį-darželį „Nykštukas“ liepos - rugpjūčio mėn.

1. Mėnesinis atlyginimas už darželio lankymą nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. – 23,17 Eur. per mėnesį.

2. Mėnesinį atlyginimą už mokyklos lankymą liepos- rugpjūčio mėnesiais, ugdytinių tėvai, (globėjai), parašę prašymą ir gavę patvirtinimą apie vaiko priėmimą į laikino ugdymo grupę, sumoka:

2.1. jei vaikas laikino ugdymo grupę lankys 1 mėnesį - per 2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos;

2.2. jei lankys 2 mėnesius (liepa, rugpjūtį), atlygis už antrąjį mėnesį sumokamas likus 5 k. d. iki rugpjūčio 1 d.

3. Atlygis už mokyklos lankymą nebus grąžinamas, jei ugdytinis nelanko laikino ugdymo grupės.

4. Maitinimo atlygis bus paskaičiuojamas iki kito mėnesio 7 d., kuris turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.

5. Laikotarpio metu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. už maitinimo ir mokyklos lankymą lengvatos netaikomos.

6. 50 proc. maitinimo išlaidos lengvatos taikomos tiems ugdytiniams kurie turi teisę į šią lengvatą ir tėvai (globėjai) pateikia tai įrodančius dokumentus.

7. Nesumokėjus už mokyklos lankymą nustatytais terminai, vaikas nebus priimtas į laikino ugdymo grupę.

8. Mokesčius galima mokėti:

AB DnB banke, sąskaitos Nr. LT11 4010 0443 0032 1651

AB „Swedbank“ banke Nr. LT26 7300 0101 3323 9758

AB Šiaulių banke sąskaitos Nr. LT09 7181 3000 0170 0856

9. Mokant už vaiko išlaikymą darželyje, reikia nurodyti vaiko: vardą, pavardę ir už kurį laikotarpį mokama.