Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Edukacinė išvyka į Tauragės lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“

     Seminaro pradžioje Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Laimutė Gudavičienė pristatė savo ugdymo įstaigos svetainę, kalbėjo apie vykdomus projektus, ugdymo programas, pasiekimus, įsikūrusį Šeimos klubą. Pranešimus skaitė abiejų ugdymo įstaigų pedagogės: Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė Elvyra Alonderienė skaitė pranešimą „Ankstyvojo prevencinio darbo svarba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbą“, vyresnioji auklėtoja Laima Šimkienė - „Pirštukų žaidimai“, vyresnioji auklėtoja Vilija Jurkuvienė - „Artikuliacijos ir kvėpavimo pratimai ankstyvojo amžiaus grupėje“, vyresnioji auklėtoja Virginija Rimkuvienė - „Po mažą žingsnelį į gražią kalbą“, vyresnioji auklėtoja Laima Čereškevičienė - „Vaiko saviraiška per pasakas“, vyresnioji auklėtoja Remigija Stasytienė - „Su žodeliais aš žaidžiu ir labai gražiai kalbu“, Jurbarko vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Edita Tutorienė - „Mokymo priemonės, lavinančios smulkiąją motoriką bei pažintinius gebėjimus“. Pranešimų metu pedagogės ir pačios išbandė žaismingus kvėpavimo ir garsų tarimo pratimus. Buvo pristatytos atviros (video) veiklos: „Kiškučių dienelę“ pristatė Jurbarko vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Dalia Kursevičienė, „Liežuvėlis zoologijos sode“ - logopedė metodininkė Imeda Čeberkienė. Filmuotą edukacinį renginį-šventę „Pirštukai žaidžia“ demonstravo Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė metodininkė Aušra Šulcienė. Džiaugsmingas tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ akimirkas galėjome pamatyti parengtuose Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pedagogių aplankuose, lankstinukuose.
    Seminaro pabaigoje buvo nutarta ir toliau bendradarbiauti, ieškant inovatyvių kalbos prevencijos būdų, dalintis gerąja darbo patirtimi. Tauragės „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio pedagogės su džiaugsmu priėmė kvietimą kitais metais dalyvauti seminare ir dalintis gerąja darbo patirtimi Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.

    Straipsnį parengė logopedė metodininkė Imeda Čeberkienė