Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Informacija apie paramos lėšų panaudojimą

    Lopšelio – darželio „Nykštukas“ paramos sąskaiton 2014 metų lapkričio mėnesį gauta 6417,51 litų 2% gyventojų pajamų mokesčio. Turėjome dar neišnaudotų paramos lėšų gyventojų pajamų mokesčio bei kitų šaltinių 12129 litus..Nuoširdžiai dėkoju visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio lopšeliui – darželiui.
    Praėjusiais metais paramos lėšos panaudotos sekančiai: nupirkta garvežys su vagonu lauko žaidimų aikštelėje (4000 litų), tvorelė lopšelio aikštelėje (660 litų), stoginė (4203 litai), bioreaktorius maisto atliekų perdirbimui (3932 litai), dirbtinės dangos trikrepšio aikštelės dangos paklojimas (2251 litai), grupių 2013-2014 metų sveikatos ugdymo projektų rėmimas (1700 litų), 2014-2015 metų -1800 litų.
   Kviečiu visus pasinaudoti suteikta galimybe patiems spręsti, kam skirti 2 % savo pajamų mokesčio ir skirti juos lopšeliui – darželiui ir ateinančiais metais. Jūsų visų geranoriškumas ir parama leis sudaryti jaukesnes, geresnes sąlygas mažiesiems lopšelio – darželio ugdytiniams.

                                                                                                                                 Pagarbiai, direktorė Irena Bertulienė