Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Pedagogių įspūdžiai iš stažuočių užsienyje

 

       Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė dalyvavo penkių dienų stažuotėje ,,Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje“. Tad, pasidalindama darbinės stažuotės įspūdžiais su kolegėmis pristatė Anglijos ikimokyklinio ugdymo sistemą, jos laimėjimus, išbandymus užtikrinant ankstyvojo ugdymo Anglijoje kokybę. Nemažiau svarbu pedagogams buvo išgirsti ir apie ugdymo proceso organizavimo įvairovę, lauko pedagogikos patirtį, ugdymo erdvių funkcionalumą, susipažinti su ikimokyklinukų pasiekimų ir pažangos vertinimu jo panaudojimu tolimesniam vaiko ugdymui jo kokybės gerinimui ir daugeliu kitų puikių idėjų.
        Stažuotė buvo organizuota pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“.
        Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Biliukevičienė š.m. spalio pabaigoje pabuvojo Olandijoje. Stažuotės metu patobulinusi savo profesines kompetencijas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo, vaikų pasiekimų stebėjimo, ugdomosios aplinkos kūrimo, prevencinės veiklos vykdymo) įgyta gerąja patirtimi pasidalino su savo įstaigos kolegėmis.
      Pristatė stažuotėje lankytų Olandijos ugdymo įstaigų edukacines aplinkas, pagalbos šeimai ir vaikui organizavimą, bei pedagoginės, socialinės, psichologinės pagalbos vaikui vykdymą. Kadangi patyčių problema yra aktuali šio laikmečio tema iškylanti daugelio šalių švietimo sistemoje, tad mūsų įstaigos pedagogams, ypač įdomu buvo sužinoti Olandijos pedagogų gerąją patirtį įgyvendinant prevencinę programą , kurios devizas - ,,Saugi mokykla- be patyčių“.
       Manome, kad įgyta ir perteikta geroji Anglijos ir Olandijos ikimokyklinio ugdymo organizavimo sistema suteikė mūsų lopšelio-darželio pedagogams gražių, įdomių, prasmingų ir kūrybingų idėjų organizuojant ugdymo procesą bei gerinant ugdymo kokybę.

                                                                                            Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Povilaitienė