Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Svečiuose pas "Spalviukus" papūga Rūna....


Ji pasisveikino su vaikais, pamojavo kojyte, šoko, dainavo viena ir kartu su savo šeimininke, pamėgdžiojo motociklo burzgimą, sakė savo vardą, parodė, kad moka savo stipriu snapu ne tik perskelti riešutą, bet ir jį rasti, atsakinėjo, ko nors paklausus poniai Karilei. Tačiau labiausiai vaikai žavėjosi papūgos bučinukais! Kai papūgėlė pavargo įsidrąsinome prieiti prie jos arčiau ir ją geriau apžiūrėti. Visi pastebėjo, kokios gražios, blizgančios jos plunksnos, koks riestas snapas ir geltonos akutės. Atsisveikinant ponia Karilė visiems padovanojo po papūgos Rūnos plunksnelę.
      Ačiū poniai Karilei už vaikams suteiktą džiaugsmą. Manau, kad po šio susitikimo su papūga Rūna, vaikai labiau domėsis šalia jų gyvenančiais gyvūnais, labiau juos pamils. Ačiū ir Miglės mamytei, kuri pasiūlė mums šią idėją ir suderino mūsų susitikimą.