Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Praktinis-teorinis seminaras Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“


      Moksliniai tyrimai rodo, kad ugdymo įstaigose vis dar per mažai dėmesio skiriama sveikatos ugdymui. Pedagogai ir patys kai kada stokoja būtinų žinių .Be to, pasikeitė ir pats ugdymo turinys, atsirado sveikatos ugdymo programa, o dalis pedagogų savo studijų laiku nebuvo gavę atitinkamų žinių. Iš kitos pusės, pasikeitė ir sveikatos žinios, todėl pedagogams yra svarbu gilinti sveikatos ugdymo žinias. Pačių pedagogų sveikata nėra gera dėl įtempto darbo, triukšmingos aplinkos, atsakomybės. Todėl seminaras skirtas būtent pedagogų sveikatos stiprinimui, tuo pačiu siekiant gerinti ugdytinių sveikatos ugdymo procesą.
      Seminaro metu gvildenta sveikatos ugdymo pagrindai, orientuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų sveikatos stiprinimui. Pateikti moksliniai sveikos mitybos pagrindai, psichikos sveikatos tausojimas, gyvensenos įtaka fizinės ir psichinės sveikatos kokybei, kūrybiškumo ir lyderystės ugdymas ir kt. Viso seminaro metu pedagogai turėjo daug praktinės veiklos-mokėsi įvairių pratimų, refleksijos ir kt.

                                                                                                                     Parengė direktorė Irena Bertulienė