Loading
Apie lopšelio - darželio vykdomą sveikatingumo veiklą "Sveika mokykla" skaitykite ČIA

Edukacinė išvyka į Pamario kraštą

     Pirmoji įstaiga kurioje apsilankė - Klaipėdos lopšelis – darželis „Volungėlė“. Įstaigos direktorė Eugenija Simpukienė kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Bulsiene supažindino su įstaiga. Nuo 1997 m. lopšelio-darželio bendruomenės prioritetinė veikla – etnokultūrinis ugdymas, įkurta ,,Mamos mokykla“. 1999 m. lopšelio-darželio , Volungėlė“ pedagogai įsijungė į Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklą. Darželis turi dvi sales (muzikos ir sporto), molio ir šiaudų kamarėlę, lego kambarį ir biblioteką-logopedės kambarį. Pedagogų komanda yra sukūrusi puikią ir rūpestingą vaikų individualių talentų ugdymo aplinką. Ši įstaiga yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių, čia kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai.
   Antroji įstaiga, kurioje svečiavosi edukacinės išvykos dalyviai – Šilutės lopšelis–darželis „Žibutė“. Darželio direktorė Raimonda Jaruškevičienė kartu su darželio kolektyvu supažindino su įstaigos veikla. Įstaiga dirba sveikatos tausojimo kryptimi. Nuo 1997 metų priklauso Respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „ Sveikatos želmenėliai “, nuo 2001 metų priimta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, nuo 2010 metų - respublikinio projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose" narys.
    Lopšelis-darželis „Žibutė“ – savita įstaiga. Čia sudarytos visos sąlygos visapusiškam vaikų ugdymuisi. Darželyje vyrauja paslaugų įvairovė. Pateikus gydytojų rekomendacijas teikiama logopedo, socialinio pedagogo paslaugos. Taip pat vaikams teikiamos judesio korekcijos mokytojo ir ritminio masažo paslaugos pagal Margarethe Hanschka – Schule (Vokietija) gydomosios pedagogikos kursą. Daug dėmesio skiriama vaikų socializacijai. Lopšelyje – darželyje „Žibutė“ yra 1 mišri grupė, dirbanti pagal Valdorfo pedagogikos metodiką.
    Dalijimasis darbo patirtimi yra ne tik naudingas pedagogams kvalifikacijos kėlimo būdas, bet ir reikšminga paties pedagogo profesinio augimo dalis. Ikimokykliniame amžiuje svarbus vaikų sveikatos ugdymas. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė turi sukaupusi patirties vaikų sveikatos ugdymo srityje ir siekia ją skleisti šalies pedagogams.